Generalforsamling 2017

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af vedtægter
4. Fastsættelse af kontingent
5. Godkendelse af budget (hovedsagelig indkøb af materiel)
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 1 revisor
11. DM 2018 i Århus?
12. Eventuelt

Tilstede: Kalle Leppälä, Rasmus Bisschop-Larsen, Rasmus Thorsøe og Ruairi Powell

Ad.1. Rasmus Bisschop-Larsen valgt
Ad.2. Vedtægterne blev godkendt med få ændringer. Vedtægterne kan ses på hjemmesiden.
Ad.3. Kontingentet blev sat til 200,- kr. for alm. medlemmer og 100,- kr. for juniorer (u24) 100,- kr. for studenter.
Ad.4. Det blev besluttet at overlade det til bestyrelsen at fastlægge budget.
Ad.5. Der var ikke nogen indkomne forslag.
Ad.6. Rasmus Thorsøe blev valgt til formand.
Ad.7. Rasmus Bisschop-Larsen blev valgt til kasserer.
Ad.8. Kalle Leppälä blev valgt til bestyrelsesmedlem .
Ad.9. Ruairi Powell blev valgt til revisor.
Ad.10. Ja, Aarhus Go Klub vil gerne afholde DM 2018. Bestyrelsen tager hånd om det praktiske.
Ad.11. Kalle vil gerne have et bibliotek i klubben. Det er allerede startet med pt. en bog.

Mødet hævet.

For referat,
Rasmus Bisschop-Larsen